Obecná knižnica Šarišské Dravce

OBECNÁ KNIŽNICA
Šarišské Dravce 67, 082 73
Prejsť na obsah

Výpožičné hodiny:

Pondelok:
8:30 - 12:30

Utorok:
16:00 - 17:30     

Štvrtok:
8:30 - 12:30

Adresa

Obecná knižnica
Šarišské Dravce č. 67
082 73

Kontakt:

Mgr. Katarína Skurková
Tel.: +421 908 083 099
E-mail:
Obecná knižnica - príspevková organizácia
Srdečne Vás pozývame na návštevu našej knižnice, kde si môžete vybrať zo širokej ponuky knižných titulov.
Projekt „Doplnenie knižného fondu o nové tituly“
„Výstava v renesančnom kaštieli v Šarišských Dravciach“ - projekt podporený Nadáciou SPP
V mesiacoch jún až november 2023 sme realizovali projekt „Výstava v renesančnom kaštieli v Šarišských Dravciach“. Cieľom projektu bolo vytvoriť panelovú výstavu, ktorá prostredníctvom historických dokumentov, dobových fotografií a odborných textov predstaví dejiny obce Šarišské Dravce s dôrazom na zachované pamiatky v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej a renesančného kaštieľa rodu Berzevici a Smrečáni. Cieľom výstavy bolo prezentovať bohatú históriu obce pre žiakov, študentov a širokú verejnosť a prispieť k zachovaniu kultúrnych hodnôt. Projekt sme realizovali v spolupráci s pánom JUDr. Mgr. Jozefom Kušnírom, ktorý je autorom výstavy. Na grafickom spracovaní a tlači sa podieľala spoločnosť GLOBAL DIAMONDS s.r.o.. Tento projekt bol podporený dotáciou od Nadácie SPP v sume 950 EUR a v rámci spolufinancovania sme z vlastných zdrojov uhradili 175 EUR. V priebehu projektu sa uskutočnili obecné slávnosti obce Šarišské Dravce s názvom Dravce Paráda, na ktorých sa uskutočnilo slávnostné otvorenie panelovej výstavy v renesančnom kaštieli pod názvom Šarišské Dravce vo svetle dejín“ a "Veľké dejiny neveľkej obce a pamiatky na jej bohatú minulosť". Ďalej sme realizovali kultúrne podujatia a spoločenské akcie, besedy a prezentácie výstavy, cez ktoré mohli účastníci spoznať bohatú históriu od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť obce. Realizovaním projektu sme prispeli k zachovaniu kultúrneho dedičstva obce pre ďalšie generácie.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí minigaléria k projektu.
Projekt „Zariadenie renesančného kaštieľa v Šarišských Dravciach
V mesiaci október 2022 sa zrealizoval projekt „Zariadenie renesančného kaštieľa v Šarišských Dravciach“. Tento projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022 sumou 2 000,00 Eur. Spolufinancovanie príspevkovej organizácie Obecná knižnica v Šarišských Dravciach predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 2 484,50 Eur bol obstaraný renesančný nábytok, ktorý je umiestnený v priestoroch kaštieľa.  Kliknutím na logo PSK sa zobrazí plagát projektu.
Projekt „Rozširujeme knižničný fond“
Projekt „Spoznávanie histórie renesančného kaštieľa v Šar. Dravciach“
V mesiaci september 2021 sa zrealizoval projekt „Spoznávanie histórie renesančného kaštieľa v Šar. Dravciach“. Tento projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 sumou 1 200,00 Eur. Spolufinancovanie príspevkovej org. Obecná knižnica v Šar. Dravciach predstavuje 26% z poskytnutej dotácie. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 1 512,00 Eur boli obstarané parkové liatinové lavičky v počte 6 ks a liatinové odpadkové koše v počte 2 ks, ktoré sú umiestnené na nádvorí kaštieľa v Šar. Dravciach. Kliknutím na logo PSK sa zobrazí plagát projektu.
Projekt „Nové knihy do knižnice“
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve.
IČO: 42089476
DIČ: 2120355930
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Posledná aktualizácia:
4. 4. 2024
Návrat na obsah