Zmluvy 2016 - Obecná knižnica Šarišské Dravce

OBECNÁ KNIŽNICA
Šarišské Dravce 67, 082 73
Prejsť na obsah
Zmluvy uzatvorené v roku 2016
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnostiDátum zverejnenia

VÚB, a.s.Zmluva o bežnom účteVÚB Biznis účet4.10.2016
3.10.2016
410/2016Obec Šarišské DravceZmluva o prevode správy majetku obceSpráva dlhodobého hmotného a nehmotného majetku11.10.2016
10.10.2016

innogy Slovensko s.r.o.Zmluva o združenej dodávke plynuDodávka plynu29.11.2016
28.11.2016

Východoslovenská energetika a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny
29.11.2016
28.11.2016
50-0001214
58PO2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. 50-0001214
58PO2016
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku15.12.2016
14.12.2016
IČO: 42089476
DIČ: 2120355930
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Posledná aktualizácia:
20.04.2021
Návrat na obsah